Een kleurrijke bijeenkomst met een variatie aan toespraken (die van mijzelf en van Noëlle Beerepoot, die sprak namens het Bureau Discriminatie Kennemerland doe ik hier bij), muziek, bloemen, witte steentjes en na afloop lekkere hapjes en drinken met veel geanimeerde gesprekken. Rond de middag maakte de toespraak van de koning in Amsterdam veel indruk. En in de middag en avond in Hoofddorp-Floriande was er een succesvol festival met veel jongeren.

Diezelfde goede sfeer met respectvolle dialoog straalde ons politiek café op 2 juli uit.

Zowel 1 als 2 juli waren zowel een goede afronding van anderhalve maand bezinning op ons slavernijverleden als een goed begin van het nationale herdenkingsjaar slavernijverleden tot 1 juli 2024. De vele discussies en studies hebben bij velen tot bewustwording geleid en voor een keerpunt gezorgd. Een keerpunt dat nog veel nadere invulling vraagt.

Een tweede keerpunt werd het aftreden van het kabinet en het afscheid van een aantal politici, die nogal bepalend waren voor de afgelopen jaren. Na het tijdperk Rutte komt een nieuw tijdperk, dat hopelijk socialer en groener zal zijn.

Met de verrassende uitslag van de ledenreferendums van GroenLinks en PvdA met een enorm draagvlak voor een gemeenschappelijk programma en een gemeenschappelijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan we nu aan de slag om samen de schouders er onder te zetten voor een goede verkiezingsuitslag.

In de laatsre gezamenlijke bijeenkomst van de Haarlemmermeerse besturen van GroenLinks en PvdA hebben we bijgaand document voor onze samenwerking aangenomen en een gezamenlijke campagnecommissie ingesteld met Remco Bruijnes als campagneleider.

Groen en rood samen: een beloftevol perspectief. Een gezamenlijk optrekken, dat al vruchtbaar bleek bij het tot stand komen van het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland, waar GroenLinks en PvdA afspraken om elkaar vast te houden bij de besprekingen voor een nieuw provinciaal bestuur.

Op onze gezamenlijke startdag op zaterdag 9 september willen we met zoveel mogelijk leden van beide partijen, na voor hopelijk ieder van ons een mooie zomertijd, een vliegende start maken met het nieuwe seizoen. Met wellicht in ons achterhoofd de woorden van het Solidariteitslied van Bertold Brecht, dat op menige 1 meiviering en demonstratie werd gezongen: “Voorwaarts en niet vergeten, waaruit onze kracht bestaat (...) de solidariteit”. Of met woorden van recenter datum: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”.