Veel wordt er niet geklaagd, tenminste niet via de officiële kanalen. Bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst bestaan wel online formulieren om te klagen over geluid, stank en stof-overlast, maar niet om te klagen over licht. Wij vragen ons dan ook af of het feit dat er weinig klachten zijn wel een teken is dat het geen serieus probleem is.

Uiteraard is GroenLinks niet tegen verlichting die noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Maar ook die verlichting is niet op elk moment van de nacht even nodig, en niet op elke plek. Ook als het weinig energie kost omdat er gekozen is voor LED-lampen of omdat de lampen zijn aangesloten op zonnepanelen, is het zinvol om het alleen te laten branden op tijden dat het nodig is, op plaatsen waar het nodig is. In een parkeergarage: ja, natuurlijk! Maar moet de parkeergarage van grote afstand als een lichtend baken in de polder zichtbaar zijn? Wat ons betreft niet.

Het debat op 10 september duurde langer dan gepland, daarom was er op 24 september een vervolgsessie. Omdat GroenLinks wil voorkomen dat de gezondheidsschade voor mens en natuur, de overlast en de horizonvervuiling alleen maar blijven toenemen, dienden we met verschillende partijen een motie in die het College verzoekt om zich aan te sluiten bij de Nacht van de Nacht. Deze landelijke actie, dit jaar op 24 oktober, geeft aandacht aan dit probleem, want als het onderwerp in de spotlights staat, is er licht aan de horizon.

Wie zelf iets aan lichtoverlast wil doen, vindt op www.sterrendichterbij.nl tips om in actie te komen. Want wachten tot de overheid iets doet is gelukkig niet altijd nodig.

Kijk welke inititiaven er op 24 oktober nog meer zijn op de website Nacht van de Nacht.

Lichtvervuiling: Mag het licht uit in Haarlemmermeer?