‘Het was een moeilijke beslissing’, aldus Schouten. ‘Ik heb het werk in de gemeenteraad altijd als een grote eer en verantwoordelijkheid ervaren. Maar het is ook juist vanwege dat gevoel voor verantwoordelijkheid dat ik nu besef dat ik keuzes moet maken. Ik merk al langer dat het raadswerk meer tijd kost dan ik eigenlijk ervoor kan vrijmaken. Vandaar dat ik nu de persoonlijke afweging heb moeten maken er een punt achter te zetten. Met pijn in het hart, want ik geloof nog altijd dat Haarlemmermeer veel socialer, groener en menselijker kan worden ingericht, en had daar nog graag mijn bijdrage aan geleverd. Maar soms moet je verstandig zijn en ook doen wat het beste voor je gezin en je eigen gezondheid is.’

Piet Schouten sloot zich in 2014 aan bij de lokale fractie van GroenLinks. Na een periode als commissielid/fractieassistent, werd hij begin 2019 voor het eerst benoemd tot lid van de gemeenteraad. In maart 2022 werd hij herkozen, waarna hij portefeuilles op zich nam als groenbeleid, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. Zo spande hij zich onder meer met succes ervoor in dat het jaarlijkse Mud Masters-evenement het broedseizoen van vogels eerbiedigt en de route niet meer door de Groene Weelde in Vijfhuizen loopt, de Ja-Ja sticker werd ingevoerd en de Duinpolderweg in de prullenbak verdween.

De fractie en afdeling van GroenLinks bedanken Piet Schouten voor zijn niet aflatende inzet, scherpte en enthousiasme.

Tegelijk met zijn vervanging vindt er overigens nog een (tijdelijke) wijziging plaats in de fractie van GroenLinks: ‘raadslid van het jaar’ Kim van Goethem gaat na het zomerreces voor 4 maanden met zwangerschapsverlof.