Over het eerste deel zal ieder het eens zijn. Want wie had verwacht dat de verkiezingen en daarmee een toekomstige regering zo zou aflopen? Daarom komt het nu aan op het tweede deel van zijn uitspraak om hoop te houden voor een hoopvolle toekomst. Een hoopvolle toekomst, waar ons gezamenlijke landelijke verkiezingsprogramma zoveel aanzetten voor geeft, waarvan onze Tweede Kamerleden popelen om die om te zetten in beleid en de uitvoering daarvan.

“Hoop” dat zoals de schrijver Vaclav Havel zei, die van dissident in een onderdrukkende regime, na de fluwelen revolutie, de eerst president werd van het democratische Tsjecho-Slowakije, “een kwaliteit van de ziel, een gerichtheid van de geest en het hart” is “en niet afhangt van wat er in de wereld gebeurt”.

Nadat ik me flink lamgeslagen voelde na de verkiezingen en nog steeds met veel verbazing en verbijstering kijk hoe het verder gaat, merk ik dat ik hoop put uit de uitspraak van Micha Wertheim en meer nog uit het gedicht van Vaclav Havel, wiens leven in woord en daad voor mij, goed beschreven door biograaf Michael Zantovski, ook een bron van inspiratie is.

Hoopvol is ook hoe de samenwerking met de PvdA hier in de Haarlemmermeer steeds inniger wordt, waarbij we steeds meer samen gaan doen, zoals op de geslaagde gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk ook heel goed voelbaar was. Naast de voorzitters van onze beide besturen, spraken ook de beide fractievoorzitters over hun goede samenwerking en Statenlid Chris Vonk over goed samenwerken in de provincie.

Ook het laatste Politiek Café, waar Eline een goede impressie van gaf, liet ook zien hoe goed het is dat we met vereende krachten samen verder gaan.

Beide besturen hebben besloten om vanaf februari gezamenlijk te vergaderen en al wat mogelijk is samen te doen, zoals ook de Algemene LedenVergaderingen. Op de komende ALV van 27 maart leggen we onze leden dan ook een voorstel voor om de komende gemeenteraadsverkiezingen in te gaan met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke lijst.

Om samen hoopvol op weg te gaan, in een toekomst, die altijd anders is dan je verwacht.

En dan deze keer als toegift ter overdenking en inspiratie het volledige gedicht van Václav Havel:

Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Is ze niet daar dan is ze nergens. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Je kunt dat aan niemand delegeren.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid
van het hart.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet
hetzelfde als vreugde omdat het goed gaat of
bereidheid om je in te zetten voor wat op succes afstevent.

Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme.
Hoop is het vermogen om ergens voor te werken
omdat het goed is, niet
omdat het kans van slagen heeft.

Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen
maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop.

Het is hoop, meer dan wat dan ook, die ons de
kracht geeft om te leven en voortdurend nieuwe
dingen uit te proberen, zelfs in omstandigheden die
hopeloos lijken.

 

P.S. Zoals bij verkiezingen en allerlei acties en uitingen te zien is blijkt dat er veel woede in onze samenleving is. Woede, die zich nogal eens richt op zondebokken, zoals vreemdelingen. Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer houdt hierover een interessante avond op 13 maart in Hoofddorp. Zie hiervoor bijgaande aankondiging.