Op 13 januari ondertekenden minister van Veldhoven en 36 gemeenten en 9 provincies het Schone Lucht Akkoord. De aanleiding? 11.000 mensen in ons land overlijden vroegtijdig als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Een veelvoud daarvan heeft gezondheidsklachten zoals astma en COPD.

De minister wil dat de luchtkwaliteit binnen 10 jaar voldoet aan de normen die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt. In 2030 zou dit moeten leiden tot zo’n 4000 tot 5000 minder voortijdige sterfgevallen per jaar. GroenLinks gedeputeerde Edward Stigter heeft namens de provincie Noord-Holland zijn handtekening gezet onder het Schone Lucht Akkoord.

Tot onze verbazing heeft de gemeente Haarlemmermeer dit akkoord níet ondertekend.

Voor ons reden om meteen vragen te stellen aan het college. Vragen die inmiddels beantwoord zijn.

Uit de antwoorden blijkt dat het college momenteel bezig is met het opstellen van een visie op volksgezondheid en luchtkwaliteit. Daar is onze fractie blij mee, want hiermee geeft het college invulling aan ons verzoek dat wij bij de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2019 deden en dat gesteund werd door de gemeenteraad. Deze visie zal op ons verzoek worden besproken door de gemeenteraad, waarmee dit belangrijke onderwerp éindelijk een keer politieke aandacht krijgt in onze gemeente. En dat is hard nodig, want de lucht in onze gemeente behoort tot de meest ongezonde in Nederland, onder andere dankzij de aanwezigheid van de luchthaven en diverse (snel)wegen.

Op de vraag waarom het college besloten heeft het Schone Lucht Akkoord niet te ondertekenen: ‘Op dit moment is onduidelijk wat de consequenties zijn van het deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Het gaat hierbij zowel om onze capaciteit en middelen als de consequenties voor onze ambities op het gebied van onder meer mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is nog onhelder wat onze beïnvloedingsmogelijkheden zijn, gelet op het feit dat de snelwegen, het Schipholterrein en het luchtverkeer de grootste bronnen van luchtvervuiling zijn in Haarlemmermeer (…).’

Met name de zinssnede over de ambities op het gebied van vervoer en bouwen maken helder waar de prioriteit van dit college zit: vooral bij de economische belangen van Nederland, en niet bij de gezondheid van onze (huidige en toekomstige) inwoners. Een treurige conclusie, waar wij het zéker nog over zullen hebben als de gemeenteraad de visie op volksgezondheid en luchtkwaliteit bespreekt.

Voor GroenLinks Haarlemmermeer is wél duidelijk dat er veel winst is te behalen als het gaat om de luchtkwaliteit in onze gemeente. Zo vinden wij dat (ook) gezondheidsnormen voor de luchtkwaliteit cruciaal zijn als het gaat om de gesprekken over de toekomst van de luchtvaart, juist hier met Schiphol binnen onze gemeentegrenzen. En uit diezelfde gezondheidsnomen moeten blijken of het verantwoord is woningen te bouwen op bepaalde locaties in onze gemeente: heel actueel nu er gesproken worden over de bouw van tienduizenden huizen, onder andere onder de rook van Schiphol. Marchanderen met gezondheid van onze inwoners is, zeker met de kennis van nu op het gebied van ultrafijnstof, absoluut onverantwoordelijk.

Foto: Regiokaart van de Atlas Leefomgeving met aandeel Fijn Stof (PM10), Roet (2017) en Luchtkwaliteitsindex (LKI) (29 febrauri 2020).

Meer lezen?

https://nos.nl/artikel/2318429-overheden-lucht-moet-overal-nog-veel-schoner.html

https://www.longfonds.nl/nieuws/het-schone-lucht-akkoord-eerste-stap-in-de-goede-richting

https://hcnieuws.nl/lokaal/overig/groenlinks-haarlemmermeer-teleurgesteld-over-negeren-schone-lucht-akkoord-685789