Hoe verder met een goed klimaatbeleid, met de goede opkomst en sfeer van de klimaatmars nog maar net achter de rug. Bijeenkomsten op de Dam in Amsterdam en rond het stadhuis en de Dom in Utrecht waren goede initiatieven om te laten zien: wij gaan om de mensen heen staan, die zich door deze uitslag bedreigd en uitgesloten voelen. We gaan strijdbaar en solidair verder voor een groene en sociale toekomst.

Op zondagmiddag 10 december zullen we bij het politieke café in Hoofddorp op die weg verder gaan. Zowel met het onderwerp energietransitie in onze gemeente, als vooral na afloop informeel het samen duiden en wellicht stoom afblazen van de verkiezingen en hoe verder.

Voorafgaand aan het politiek café is er ook nog een mogelijkheid om van 13.30 – 14 uur op deze dag van de rechten van de mens bijeen te komen rondom de steen voor recht en vrede in Israël en Palestina op het Burgemeester van Stamplein. Combineren met het politiek café in De Boskern in Hoofddorp- Overbos is goed mogelijk. De inhoudelijke start zal om 14.15 uur zijn.

Over de richting hoe verder in Haarlemmermeer zullen de beide partijbesturen weer in een goede sfeer verder praten met de uitkomsten van de evaluatie lokale samenwerking en de gezamenlijke verkiezingscampagne als kompas.

Rest mij Gerrit, Francine, Lia, Luna, Jacques, Wim, Ellen, Sander, André, Gérard, Margareth, Dennis, Peter, Wessel, Roy. Ani, Fouad, Roelof, Brigitta, Ria, Henk, Maureen, Ruud, Marry en Bernard te bedanken, voor hun bijdrage aan de verkiezingscampagne, zoals huis aan huis en folderen en uitdelen van appels op stations en bovenal natuurlijk onze twee campagneleiders Remco en Eline. En natuurlijk ook iedereen, die anderen heeft proberen te overtuigen om op ons te stemmen, via gesprekken of het ophangen van posters of het delen van berichten op sociale media.

En natuurlijk ook ieder, die de deur voor ons opende om met ons in gesprek te gaan.

En welkom alle nieuwe leden, waarvan 11 na de verkiezingen. Dat geeft extra moed om samen verder te gaan. Ook straks bij de Europese verkiezingen.