Moeten de coalitiepartijen in Haarlemmermeer zich moed inspreken of zo? Is het zelfvertrouwen zó laag, en is de onderlinge samenwerking zó slecht dat ze denken dat het een goed idee is om in de krant uitgebreid complimenten aan zichzelf te geven? Anders valt het stukje zelfverheerlijking toch echt niet te verklaren dat de vier partijen vorige week naar buiten brachten.

En dat terwijl er helemaal niet zoveel reden is voor die arrogante houding. Gaat alles zo goed in Haarlemmermeer? Leg dat dan nog maar eens uit aan de honderden inwoners die hun onvrede kwamen uiten over de Verkeerscirculatieplannen in Hoofddorp en Badhoevedorp. Of aan de talloze ondernemers, die erover klagen steeds voor een dichte deur te komen te staan, als ze aan het college een plan willen voorleggen. Of aan de vele maatschappelijke organisaties, die zich nog altijd met enorme bezuinigingen geconfronteerd zien, terwijl de gemeente vorig jaar wel weer miljoenen euro’s aan de eigen spaarpot toevoegde. En tegelijk nauwelijks aan de inwoners uitgelegd krijgt waarom het nieuwe gemeentehuis nu wéér miljoenen méér moet gaan kosten.

De collegepartijen noemen een heel rijtje met dingen die allemaal bereikt zouden zijn in het eerste jaar dat dit college er zit. Daar kun je flauw over doen, en zeggen dat heel veel zaken daarbij juist van andere overheden afkomstig zijn, of nog erfenissen uit het verleden. Maar erger nog is dat op de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag nauwelijks een antwoord is gekomen. Waar is het échte antwoord van deze gemeente, die een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland herbergt, op klimaatverandering? Het schittert in afwezigheid. Waar is het antwoord op de toenemende armoede? Er wordt geschermd met een tijdelijke uitbreiding van de energietoeslag, zonder daarbij te vermelden dat dit zonder de inzet van de oppositie waarschijnlijk nooit gebeurd was. Iets wat min of meer ook geldt voor de bijzondere raadsvergaderingen op locatie.

Er wordt heus geluisterd naar de oppositie, zeggen de coalitiepartijen trots. Maar toen wij voorstelden stormschade voortaan structureel te begroten, werd dat nog weggewimpeld. ‘Die gekke GroenLinksers ook.’ Op 5 juli, met storm Poly zagen we echter – helaas - een voorbeeld van ons gelijk.

Zo zal het met meer onderwerpen gaan, verwachten we. Landelijk wordt nu bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd uitgerold. Die agenda gaat er vanuit dat de gemeenten een heel sterke rol pakken op het gebied van preventie. Maar juist die preventie is in de gemeente Haarlemmermeer eruit gesneden. Net als veel andere bezuinigingen in het sociaal domein de komende jaren ongetwijfeld hun weerslag zullen hebben op het maatschappelijk welzijn in de gemeente.

Te weinig, te laat, te gebrekkig: het rapport van het college is wat ons betreft lang niet zo rooskleurig als ze zelf willen doen geloven. Dat het in Den Haag erger is, of dat het in de vorige coalitieperiode nóg erger was, dat is toch niet iets om trots op te zijn? Geloven de coalitiepartijen in Haarlemmermeer zichzelf eigenlijk wel als ze zich zo op de borst kloppen? Het is trouwens niet zo dat wát er bereikt is allemaal niet goed is. Er zitten zeker goede besluiten bij, waar ook GroenLinks van harte mee heeft ingestemd. De plannen voor verdichting, voor Park21, ook voor de energietransitie; ze gaan zeker de goede kant op. Maar het is wat ons betreft echt te vroeg om victorie te kraaien. Het is misplaatste arrogantie om jezelf nu zo’n rapport toe te bedelen. Zullen we dat oordeel over de prestaties volgende keer maar weer gewoon aan de kiezer overlaten, in plaats van aan de spiegel?