Verkeersdrempels in Haarlemmermeer

Afgelopen maandag 26 juni waren de bewoners van de IJweg die wonen tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg in Hoofddorp uitgenodigd op het Raadshuis om te komen praten over de vele verkeersdrempels die daar liggen. Nog niet zo lang geleden is unaniem door de Gemeenteraad de motie “Hobbel Weg” aangenomen. Het gevolg van deze motie was de bron van veel onzekerheid, angst en boosheid bij die bewoners.

Wat is er aan de hand?

De IJweg tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg is na een lang traject van participatie met de bewoners tot stand gekomen. Tijdens de bouw van de huizen langs dit traject van de IJweg is beloofd dat de IJweg zou worden afgewaardeerd tot een zogenaamde “erftoegangsweg”. Dit is standaard een 30 kilometer per uur weg. Het doorgaande verkeer dient geweerd te worden en de weg dient zelf handhavend te zijn. Dit is bereikt door de 16 verkeersdrempels aan te leggen.

Na het aannemen van de motie zijn er enquêtes gehouden onder de inwoners van Haarlemmermeer om aan te geven welke drempels negatief opvallen. De “16 heuvelenweg” zoals de IJweg weleens genoemd wordt kwam als winnaar uit de bus. Wie kent hem niet en welke autobestuurder vervloekt die weg niet? En hier wringt de schoen. De bewoners vinden de weg uitstekend voldoen maar de mensen die de weg gebruiken als doorgaande weg willen graag een vlotte doorstroming.

De motie Hobbel Weg” heeft niet tot doel om alle verkeersdrempels weg te halen. Drempels hebben een doel. Ze remmen de snelheid. Wat de motie wel tot doel heeft is om

  1. Terughoudend te zijn bij het plaatsen van drempels. Zo nodig vaker te kiezen voor andere snelheid beperkende maatregelen. Waar mogelijk verkeersdrempels te verwijderen.
  2. Zorg te dragen voor meer uniformiteit in het ontwerp van verkeersdrempels en zoveel als mogelijk een standaard oplossing toe te passen. En de CROW-normen toe te passen.
  3. Er voor zorg te dragen dat aan te leggen of aan te passen verkeersdrempels goed kunnen worden gepasseerd met de toegestane snelheid en goed onderhouden worden zodat dit zo blijft;
  4. Te onderzoeken welke verkeersdrempels in Haarlemmermeer een probleemdrempel zijn en de Raad een voorstel te doen voor aanpassing.

Het was een levendige discussie met toch wel veel emotie. Twee drempels op de IJweg voldoen niet aan de normen. Deze drempels veroorzaken schade aan auto’s en het wegdek als er sneller dan 20 kilometer per uur gereden wordt. Deze drempels dienen gecorrigeerd te worden. Na de vraag van de wethouder Verkeer of een knip in de IJweg (een barrière halverwege) een goed idee zou zijn kwamen er heel veel handen omhoog. De wethouder heeft toegezegd hier serieus onderzoek naar te doen.