De 10 van GroenLinks Haarlemmermeer

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks 2018-2022

Op 21 november 2018 gaan de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude samen naar de stembus voor een uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 is de fusie officieel en gaan we gezamelijk verder als één gemeente.

Voor de ontwikkeling van ons verkiezingsprogramma zijn we een voor ons nieuwe weg ingeslagen. Zowel met partijleden als inwoners van de twee fusiegemeenten hebben we lange gesprekken gevoerd. Vooral de openbare bijeenkomst bij De Jopenkerk was een heel leerzaam én plezierig. Vervolgens is het conceptprogramma in twee sessies door de Algemene Ledenvergadering besproken, geschaafd en goedgekeurd.

Het programma is geen dichtgetimmerd plan voor de komende vier jaar. Wij hebben een keuze gemaakt en zijn gekomen tot de 10 van GroenLinks:

  1. De gemeente is van, voor en door ons allemaal.
  2. Wij willen de klimaatdoelen van Parijs halen.
  3. We strijden tegen de overlast die Schiphol veroorzaakt.
  4. Wij kiezen voor groen in en om onze woonkernen.
  5. Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen
  6. Wij geven ruim baan aan schoon vervoer.
  7. Iedereen doet mee.
  8. Goede zorg en onderwijs in de buurt, met meer aandacht voor elkaar.
  9. Veel activiteit in de vrije tijd.
  10. Kunst en cultuur verrijken ons leven

Meer dan ooit gaan we voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin ons gemeenschappelijk belang op de lange termijn centraal staat en niet de winst op korte termijn. Groener, socialer en vrijer.  Er valt wat te kiezen!