Het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat naleving van het Europees Sociaal Handvest controleert, stelt dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op bed, bad en brood. Deze uitspraak is deze maand openbaar gemaakt. 

Een groep van 20 - 30 asielzoekers wandelt van maandag tot donderdag van Amsterdam naar Den Haag. Het is een deel van de mensen uit de Vluchtkerk, nu de Vluchtgarage. Doel: de Tweede Kamer overtuigen dat NU het besluit van Europa over bed, brood, bad uit te voeren. Dinsdagavond 18 november arriveren ze rond 19:00 uur in Hoofddorp. Hier overnachten ze in Het Fundament onder de Joannes de Doper-kerk. In de kerk, Kruisweg 1073 is dinsdagavond vanaf 20:00 uur een programma, waar iedereen welkom is, die zich met deze mensen en hun problematiek verbonden voelt.

 

PROGRAMMA
  20:00 uur. Welkom. 
  Deelnemers aan de mars vertellen over het waarom en hoe.

Reacties door:
  - Geesje Werkman, Kerk in Actie van de PKN (Deze kerk maakte de zaak aanhangig bij de hoogste Europese rechter),
  - Sjef van Tilborg, Inlia en het overleg van 80 gemeenten over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, 
  - Pim Fischer, advocaat bij de rechtsgang van de PKN naar de Europese Commissie,
  - Ernst Meyknecht, bisdom Haarlem-Amsterdam, 
  - Eric Moesker, Vluchtelingenwerk Noord Holland West,
  - Wim Hoogenboom, Amnesty International,
  - Mieke Booy, PvdA Haarlemmermeer,
  - Anneke v.d. Helm, CDVP Haarlemmermeer,
  - Nicole Mulder, GroenLinks Haarlemmermeer.

21:00 uur muzikaal intermezzo door Morrend Volk, 22:00 uur door Odyssee.

Een breed front van Hoofddorpse kerken en pastores steunt dit initiatief. 

In de kerk: Vluchtkerk-foto’s van Manette Ingenegeren.

 

Wandelende asielzoekers overnachten in Hoofddorp
Wandelende asielzoekers overnachten in Hoofddorp