(Ook) Haarlemmermeer kent een groot tekort aan werknemers in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de bouw en de techniek. Tegelijkertijd zoeken veel mensen uit de luchtvaartsector en het toerisme nieuw werk.

De werkgelegenheid en onze lokale economie blijken te afhankelijk van de luchtvaartindustrie en het toerisme, en daarmee erg kwetsbaar. Met het Deltaplan Arbeidsmarkt, dat GroenLinks in dit verkiezingsprogramma presenteert, neemt de gemeente  met buurgemeenten, bedrijven, kenniscentra en onderwijsinstellingen het voortouw om nú mensen van werk naar werk te helpen én ook te zorgen voor de werkgelegenheid van de toekomst.

Als meedoen niet lukt, is het aan de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is daarbij altijd: minder regels, meer vertrouwen in de keuze van mensen zelf. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid.

Wij kiezen voor toegankelijke en ruimhartige inkomensondersteuning, zodat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen en alle kinderen kunnen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten.