GroenLinks stelt vragen over nachtvluchten Schiphol

Nachtvluchten vanaf Schiphol…. De gemeente Aalsmeer heeft hierover gisteren een brandbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Maar niet alleen Aalsmeer heeft er last van. Ook inwoners van onze gemeente ervaren ’s nachts geluidsoverlast van vliegtuigen. Daarom heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan ons eigen gemeentebestuur.

Met Schiphol zijn afspraken gemaakt over het aantal vluchten gedurende de nacht. Dit ter bescherming van de nachtrust en gezondheid van omwonenden van Schiphol. Vanaf 2015 is er een plafond vastgesteld van maximaal 29.000 nachtvluchten per jaar. Schiphol heeft zich hier niet aan gehouden.

Gisteren stuurde het gemeentebestuur van de gemeente Aalsmeer een brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Eerder dit jaar is door dezelfde gemeente, tezamen met de dertien andere gemeenten binnen ‘Holland Rijnland’, bij het ministerie aan de bel getrokken over de nachtvluchten, omdat de luchthaven de gemaakte afspraken hierover schendt. Onze fractie wil graag weten hoe óns gemeentebestuur hierin staat en heeft schriftelijke vragen gesteld.

GroenLinks vraagt of het college van Burgemeester en Wethouders het met ons eens is dat het schenden van de afspraken over het maximaal afgesproken aantal nachtvluchten ongewenst is en dat deze afspraken over het nachtvluchtenplafond moeten worden gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport? Dat laatste is in 2015 door staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer toegezegd. Ook wil GroenLinks weten of het college bereid is een brief hierover aan het  ministerie te schrijven.