In Haarlemmermeer gooien we per jaar per inwoner 200 kilogram afval weg dat uiteindelijk verbrand wordt. Dat moet anders. De landelijke overheid had al de doelstelling opgelegd van 100 kilogram afval in 2020. Dat hebben we dus niet gehaald! De volgende doelstelling is maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2025. En daar moeten we dus voor gaan!

VANG pleidooi

GroenLinks heeft in de sessie op 2 september gepleit voor zekerheid in 2025. We moeten de 30 kilogram gaan halen! Het raadsvoorstel over de aanpassing van de aanpak van VANG en de Afvalstoffenverordening geven als antwoord een verandering in het aantal containers voor laagbouwwijken en verzamelcontainers voor hoogbouwwijken. In wijken waar al ondergronds wordt verzameld wijzigt er niets. That’s it. Voor wat betreft de communicatie heb ik nog weinig serieuze pogingen gezien. Inwoners klagen er over. Het is niet duidelijk! Wie gaan rolemmers krijgen en wie moet naar een brengparkje? Waar zijn/komen die brengparkjes? Kan ik rolemmers ruilen voor een andere maat? Wat kost mij dit allemaal? Is er ruimte voor maatwerk? Waar kan ik heen met mijn vragen? Nu is het een ingewikkeld ratjetoe van systemen, tarieven en mogelijkheden. Inwoners zijn echt de weg kwijt.

Als je de hele sessie terug wilt kijken dan kan dat hier, zie punt 3

Document De zin en onzin van het afval scheiden

Foto: Jur Engelchor fotografie