Eerlijkheid, solidariteit, lokaal eigenaarschap en samenwerking zijn de kernwaarden van dit lokale klimaatakkoord. In onze gemeente wekken we zoveel mogelijk hernieuwbare energie op, zetten we in op energiebesparing en werken we aan duurzaamheid.

Inwoners krijgen tips over wat zij zelf kunnen doen om energie (en dus geld) te besparen en de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. We zorgen dat ook mensen met een kleine beurs kunnen meedoen.

De gemeente zet niet alleen vol in op het voorkomen van klimaatverandering, maar bereidt zich ook terdege voor op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatveranderingen die helaas niet meer zijn tegen te gaan