Debat over de jaarstukken 2016

Op 22 juni besprak de gemeenteraad de jaarstukken van 2016. Gelukkig kreeg de gemeente dit jaar van de accountant een goedkeurende verklaring. De afgelopen twee jaren stond de jaarrekeningcontrole door de accountant in het teken van de gebeurtenissen rond de verplaatsing van het honkbalstadion. Daardoor werden de jaarstukken in de afgelopen jaren op het laatst mogelijke moment en na een zeer moeizaam proces door de gemeenteraad vastgesteld.

In de afgelopen tijd is er binnen het gemeentehuis veel werk verricht om te leren van de fouten die gemaakt zijn in het honkbaldossier. Er zijn onderzoeken verricht naar wat er precies is gebeurd rond de verplaatsing van het honkbalstadion en er is uitgezocht of er bij andere grote projecten zoals de bouw van het SKWA dezelfde fouten zijn gemaakt. Ook zijn werkprocessen binnen de ambtelijke organisatie en de controle daarop onder de loep genomen. Er is veel gesproken over integriteit. De financiële verordening waarin taken en verantwoordelijkheden van college en gemeenteraad zijn vastgelegd is opnieuw vastgesteld. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de wijze waarop we omgaan met investeringen. Het financiële beleid en de controle daarop is onder de loep genomen. Nog niet alles is op orde maar de accountant geeft in zijn rapport aan tevreden te zijn over de vorderingen die worden gemaakt.

Maaike Ballieux heeft zich namens GroenLinks Haarlemmermeer in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met deze vraagstukken, binnen de fractie maar ook in haar rol als lid van de auditcommissie van de gemeente.

De fractie heeft zich in de afgelopen jaren uitermate kritisch opgesteld. Zo was de motie die uiteindelijk leidde tot het eerste onderzoek van gemeenteraad afkomstig uit onze fractie.

In de links hieronder staan een aantal links op chronologische volgorde die een beeld geven van de inspanningen van GroenLinks met betrekking tot dit onderwerp.

Inmiddels is er zoveel uitgezocht en aangepast, dat GroenLinks het tijd vindt het dossier rond de verplaatsing van het honkbalstadion als afgerond te beschouwen. In het debat heeft onze fractie van het college nog de toezegging gekregen dat de gemeenteraad een overzicht zal krijgen van alle kosten die gemaakt zijn in dit dossier.

Over twee weken stemt de gemeenteraad over de jaarstukken 2016.

Links

7 februari 2015 Lokale democratie in het hart geraakt
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/lokale-democratie-het-hart-geraakt

24 februari 2015 GroenLinks stuurt aan op onafhankelijk onderzoek in het Pioniersdossier.
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-stuurt-aan-op-onafhankelijk-onderzoek-het-pioniersdossier

8 juli 2015 GroenLinks zeer kritisch over lening aan stichting ETO.
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-zeer-kritisch-over-lening-aan-stichting-eto

20 september  2015 Raadsdebat jaarstukken 2014
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/raadsdebat-jaarstukken-2014

2 december 2015 GroenLinks wil Raadsenquête en politieke verantwoordelijkheid!
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-raadsenqu%C3%AAte-en-politieke-verantwoordelijkheid

14 december 2015 Buitenspel gezet: Raadsonderzoek Het spel en de Spelregels.
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/buitenspel-gezet-raadsonderzoek-het-spel-en-de-spelregels

2 februari 2016 Debat business case stichting ETO.
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/debat-business-case-stichting-eto

18 april 2016 GroenLinks stelt vragen over ondersteuning aan (oud)medewerkers en (oud)bestuurders in dossier honkbalstadion.
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-stelt-vragen-over-ondersteuning-aan-oudmedewerkers-en-oudbestuurders-dossier

21 april 2016 Laatste raadsvergadering in teken van verplaatsing honkbalstadion
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/laatste-raadsvergadering-teken-van-verplaatsing-honkbalstadion