Op een enkele week na heeft de gemeenteraad sinds maart gewoon vergaderd. Vanaf half maart tot de zomervakantie vergaderden we digitaal, op het debat over de Voorjaarsrapportage na. Dit debat hielden we in de Expohal in Vijfhuizen. Na de zomervakantie konden we, met inachtneming van strenge maatregelen, weer allemaal terecht in het Raadhuis. Elkaar echt ontmoeten is toch wel fijn en belangrijk. Maar nu de tweede golf helaas toch een feit is geworden, is de gemeenteraad ook weer overgegaan op digitaal vergaderen.

Graag wil ik op deze plek een keer onze griffie bedanken. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de afgelopen periode heeft ook van deze altijd behulpzame mensen veel gevraagd.

Waar vergaderde de raad over?

Op onze (nieuwe, mooie) website plaatst de fractie met regelmaat nieuwsberichten. Zo houden we u op de hoogte van wat ons bezighoudt en wat onze standpunten zijn op de diverse dossiers.  

Er is in de afgelopen maanden vooral veel gesproken over grootschalige infrastructurele projecten en over versnelling van de woningbouw. Ook hebben we gesproken over het paal en perk stellen aan de komst van datacenters.

En vers van de pers: Haarlemmermeer heeft een bid uitgebracht dat op termijn mogelijk zal leiden tot het doortrekken van de NoordZuid-lijn naar Hoofddorp. Ook onze fractie heeft hiermee ingestemd onder voorwaarden. Een heel belangrijke voorwaarde is voor ons dat het financieel verantwoord is en vooral ook dat de komst van deze metro bijdraagt aan het verduurzamen van de mobiliteit. Over deze metrolijn zal in de komende jaren nog veel gesproken worden.

We werden opgeschrikt door het bericht vanuit het college dat er over 2020 op het sociaal domein fikse tekorten worden verwacht, namelijk een overschrijding van het budget met 7,6 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door fikse tekorten op de jeugdhulp. Hiermee schaart Haarlemmermeer zich bij vrijwel alle andere gemeenten. Zeer  zorgelijk, ook omdat uit landelijke berichtgeving juist bij de jeugdzorg ook problemen worden gemeld: het gaat inhoudelijk niet overal even goed. Binnenkort gaan we hierover met de gemeenteraad in debat. Voor GroenLinks is de inzet dat de zorg en ondersteuning aan onze inwoners op orde moet zijn, ook als dat betekent dat we hier meer geld aan moeten besteden.

Ook bespraken we (digitaal) de begroting voor het komend jaar en stelden deze vast. En binnenkort bespreken we de najaarsrapportage van 2020, een stuk waarin de ontwikkelingen op financieel gebied zijn verwerkt tot eind augustus. Tegelijkertijd bespreken we het Meerjarenperspectief Investeringen, een stuk waarin stand van zaken rond de investeringen die de gemeente doet worden weergegeven.

Coronacrisis: hoe verder met de economie?

Wat ons opvalt is dat er vanuit het college geen informatie komt die er op wijst dat er wordt nagedacht over de economische toekomst van onze gemeente. Niet in de begroting. En niet in de Najaarsrapportage. En dat is zorgelijk. De vraag is hoe we hier in onze regio in de toekomst ons brood verdienen.

Haarlems Dagblad kopte dat er in onze regio naar verwachting 60.000 banen verloren gaan door de coronacrisis. Dit heeft onder andere te maken met het verlies van banen in en op de luchthaven. Veel inwoners hebben hun baan verloren of zullen hun baan verliezen. Dat is de harde werkelijkheid.
Op initiatief van onze fractie en van D66 werd de gemeenteraad bijgepraat over het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, belangrijk om mensen van werk naar werk te begeleiden. En opnieuw op ons initiatief zal het college binnenkort komen met een kadernota over dit werkcentrum.

Mensen van werk naar werk begeleiden is belangrijk. Maar wat op dit moment nog urgenter is is dat ons gemeentebestuur zich voorbereidt op een toekomst waarin we minder afhankelijk worden van de luchtvaart. De economie van Haarlemmermeer, altijd goed voor de top 3 in Nederland, kelderde met 29 procent. We moeten als gemeentebestuur samen met de rest van de Metropoolregio Amsterdam de verantwoordelijkheid nemen voor het op gang brengen van maatregelen waardoor we een gezonde economie terugkrijgen, een weerbare economie, met werkgelegenheid in nieuwe sectoren.

Dat dat kan bewijzen andere regio’s, bijvoorbeeld de regio rond Wageningen waar door actief samenwerken ‘FoodValley’ tot stand kwam. Of de regio rond Eindhoven, tegenwoordig Brainport Eindhoven. Het is hoopvol dat onze grote buurman Amsterdam optrekt met Kate Raworth, bekend van de Donuteconomie. Wat zou het mooi zijn als er ooit ook artikelen verschenen over de gemeente Haarlemmermeer met een kop als deze:  Amsterdam to embrace 'doughnut' model to mend post-coronavirus economy