De stelling:

In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente meer geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren. Dit is onze bijdrage geweest voor het debat. 

In een samenleving waarin steeds minder begrip is voor elkaar en steeds minder mensen mee kunnen doen kiest GroenLinks voor verbinding en de menselijke maat. De inwoners mogen verwachten dat de gemeente zorgt voor een veilige en leefbare wijk. De vraag is wat de oorzaak is dat jongeren overlast veroorzaken. Deze oorzaken moet je aanpakken door vol in te zetten op preventie. Het gaat veel verder dan het organiseren van activiteiten. Het gaat om verandering van het systeem waarbij deze jongeren aan de zijlijn staan. Het is in het belang van de wijk dat deze jongeren perspectief krijgen. Preventie bevordert de sociale samenhang in de wijken. Daarom is GroenLinks voor deze stelling. 

Dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving is verschrikkelijk en ontoelaatbaar. Strafrechtelijk handhaven waar strafbare feiten worden gepleegd moet gebeuren. Maar dit is vaak niet effectief voor recidive en werkt juist averechts. Waarom zou je ad hoc besturen en steeds achter de feiten aanlopen? Daarnaast is preventie kosteneffectiever op de langer termijn. Als je nu niet aan preventie doet en aandacht aan deze jongeren geeft dan komen de kosten vanzelf wel, later en in grotere mate in de jeugdzorg, waar het al moeilijk is. Juist in deze tijd van corona, waarin van de jongeren veel gevraagd is.

Op korte termijn gaat het om inzet van wijkagenten die de jongeren en de problematiek kennen. Inzet van jongerenwerkers die echt contact kunnen maken met deze jongeren. In Amsterdam West hebben ze buurtmoeders die actief de straat opgaan. En een mooi initiatief hebben ze in Almere; dromenvangers. Zij helpen hun jongeren met het realiseren van hun dromen. 

Tegelijkertijd moet je je afvragen waardoor is er overlast en hoe voorkomen we dit? Welk aandeel hebben we als maatschappij hierin? Vaak komt dit door sociale uitsluiting, polarisatie en radicalisering. En als hoofdoorzaak van de toegenomen jeugdcriminaliteit wordt in onderzoeken gezien; de toename van de welvaartsgroei en tegelijkertijd de kansenongelijkheid hierin, die steeds verder toeneemt. Dit zorgt ervoor dat de lat waaraan deze jongeren gemeten worden en de verwachtingen van de maatschappij hier niet meer bij passen.

Het is veel meer dan jongeren aanpakken door harder op te treden. Dit gaat om kinderen die in armoede opgroeien, op school niet kunnen aarden en geen passend onderwijs krijgen. Dit gaat om jongeren die geen toegang tot de jeugdzorg kunnen krijgen. 

Criminaliteit ontstaat uit de manier waarop de samenleving functioneert. Een groot deel van de oplossing hiervan ligt verscholen in het bieden van gelijke kansen. Dit is het veranderen van een systeem van sociale ongelijkheid. Het gaat niet alleen om activiteiten organiseren, maar de maatschappelijke ladder passend maken en even hoog en even zwaar. Dat is in ieder geval niet door te bezuinigen op de maatschappelijke instellingen in onze gemeente zoals dat door dit college is gedaan. 

Op jonge leeftijd werkt preventie het best. Dat betekent volle inzet op toegang tot sport, cultuur, activiteiten en goed en passend onderwijs. Bevordering van gelijke kansen. GroenLinks wil de oorzaak aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen. Daarom moeten we als gemeente een visie hebben en besturen om onze gemeente veiliger en leefbaarder te maken. Juist omdat GroenLinks de waarden van onze open en vrije samenleving wil beschermen willen wij inzetten op preventie. Misschien wel door dromenvangers, want ook onze Haarlemmermeerse jongeren hebben dromen!