De gemeente komt op voor de belangen van de inwoners van Haarlemmermeer. De menselijke maat staat bij ons altijd voorop: we maken de samenleving sámen. Wij zien en ervaren dagelijks dat er mensen, organisaties en bedrijven zijn die willen meehelpen onze maatschappij op een duurzame, toekomstbestendige manier vorm te geven.

Wij willen dat inwoners tijdig kunnen meepraten over beslissingen in hun woonomgeving en daadwerkelijk invloed hebben: geen goedkeuring achteraf, maar inspraak vanaf het prille begin.

Wij ondersteunen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en schoner kunnen maken. Ook leggen we hier als gemeente transparant verantwoording over af, met onder meer een Haarlemmermeerse welvaartsmonitor.