Wie zorg nodig heeft krijgt passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook in financiële zin.

Het sociale domein kent grote problemen: van wachtlijsten in de jeugdhulp, personeelstekorten, overbelaste mantelzorgers tot financiële tekorten. De komende jaren vraagt het toekomstbestendig maken van het sociale domein veel tijd en aandacht. Bij dit transformatieproces moeten alle betrokken partijen betrokken worden, dus ook onze inwoners zelf.