Donderdag 11 juli diende onze fractie samen met D66, EenHaarlemmermeer en Gezond Haarlemmermeer een motie in als reactie op de plompe aankondiging van het kabinet dat Schiphol ‘onder voorwaarden’ mag groeien naar 540.000 vluchten per jaar.

In tegenstelling tot in ons omliggende gemeenten zag de gemeenteraad van Haarlemmermeer geen noodzaak tot actie. De indienende fracties kregen alleen steun van SRH. De rest van de gemeenteraad heeft het volle vertrouwen in de wethouder die zei ‘achter de schermen’ de belangen van onze inwoners te behartigen.

Fractievoorzitter Maaike Ballieux diende de motie met de volgende woorden in: ‘Voorzitter, veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit én de klimaatambities stellen grenzen aan het luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen. Het uitgangspunt in het beleid zal niet langer kunnen zijn ‘eerst groei toestaan, dan mitigeren’. De volgorde zal moeten worden: eerst handhaven op de randvoorwaarden, daarna besluiten over capaciteitsgroei bij luchthavens. Dat betekent dat groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland pas mogelijk is nádat aan de randvoorwaarden is voldaan.’

De schrijver van deze tekst zit niet in deze raadzaal, voorzitter. De tekst is niet afkomstig van GroenLinks, van milieuactivisten of klimaatgekkies.

Deze tekst is afkomstig uit het rapport ‘Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, dat in april verscheen. Een raad die de regering adviseert. Net zoals de Onderzoeksraad voor de veiligheid dat doet. En het RIVM.

Tot onze verbijstering heeft het kabinet vrijdag laten weten dat Schiphol mag groeien tot 540.000 vluchten per jaar. Tegen het advies van de Rli in. Tegen adviezen in over de veiligheid. Een week nadat duidelijk werd dat het ultrafijnstof van de luchthaven in onze gemeente tot gezondheidseffecten lijkt, en er hierover nog onderzoek loopt. Kort na het stikstofarrest van de hoge raad. En een week na het uitkomen van het klimaatakkoord van ditzelfde kabinet.

Voorzitter, onze inwoners betalen al decennialang mee aan de groei van de luchtvaart. Dat doen zij ongezien. Zij betalen mee met hun gezondheid, met hun veiligheid, met hun nachtrust. Zij betalen mee met het inleveren op kwaliteit van hun leefomgeving.

Voorzitter, nog nooit zijn toezeggingen van Schiphol daadwerkelijk nagekomen. Deze week hoorde ik een meneer vertellen over die 540.000 vluchten. Hij woont hier al zijn hele leven. Voorzitter, zijn woorden? ‘Het wordt hier onleefbaar. Ik zal moeten vertrekken.’ De tranen stonden in zijn ogen.

Het wordt hoog tijd dat ook Haarlemmermeer opkomt voor haar inwoners en zich verzet tegen de groeiplannen van Schiphol. We verwachten massale steun voor onze motie waarover wij later vanavond hoofdelijk gaan stemmen.’

Bekijk hieronder de indiening van de motie door Maaike Ballieux. Of download de motie onderaan deze pagina.

Bekijk hier de uitgebreide reactie van de andere partijen in de raad