Als Schiphol verder mag groeien, levert dat onacceptabele overlast voor inwoners, die het toch al vaak zwaar te verduren hebben. Daarom zou prioriteit moeten worden gegeven aan leefbaarheid, milieu en de gezondheid van inwoners. Dat is in het kort de zienswijze die GroenLinks Haarlemmermeer heeft ingediend voor de nieuwe luchtvaartnota, die momenteel landelijk wordt voorbereid.

Deze nieuwe luchtvaartnota gaat uiteraard alle Nederlanders aan, maar in het bijzonder natuurlijk de inwoners van Haarlemmermeer. Daarom heeft GroenLinks Haarlemmermeer dinsdag een schriftelijke zienswijze ingediend bij minister Nieuwenhuizen van Infractructuur en Waterstaat.

Ook andere GroenLinks-fracties in Noord-Holland hebben zo’n brief opgestuurd. Samen roepen ze het kabinet op om prioriteit te geven aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. In de brief wijst GroenLinks Haarlemmermeer de minister op het feit dat inwoners, die het toch al vaak zwaar te verduren hebben, nog meer overlast gaan krijgen als Schiphol verder mag groeien. Bovendien betekent groei meer CO2 uitstoot, wat haaks staat op de klimaatdoelen.

Download de zienswijze onderaan deze pagina.

Een passage uit de zienswijze: 

‘De grenzen aan de groei van Schiphol zijn wat ons betreft niet alleen bereikt als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar vooral ook als het gaat om leefbaarheid in onze gemeente, en om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners.’

Maaike Ballieux, fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer, ‘Haarlemmermeer is een prettige gemeente om in te wonen, en moet dat ook blijven. De balans tussen economie en een gezonde en veilige leefomgeving raakt steeds verder zoek. We vragen de minister dan ook in de plannen voor de luchtvaart nadrukkelijk rekening te houden met onze inwoners.’

In de nieuwe luchtvaartnota schetst de overheid de plannen voor de luchtvaart voor op de lange termijn. Ook komt de verdere ontwikkeling van Schiphol natuurlijk erin terug. Het ministerie leest alle zienswijzen en moet er in een nota antwoord op geven.

UPDATE

26 juni 2020: GroenLinks Haarlemmermeer heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 die op 15 mei door het kabinet werd gepresenteerd. Lees de achtergronden en download de zienswijze hier.