Zo zorgen we dat we overvloedige regen opvangen en ‘hittestress’ tegengaan door aanplant van groen en de aanleg van waterpartijen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe groot het belang is van voldoende groene ruimte om te wandelen, sporten en recreëren.

We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen. We planten zelf veel extra bomen om de kaalslag van de afgelopen jaren te compenseren en klimaatverandering tegen te gaan.

We zetten in op biodiversiteit en een natuurvriendelijke woonomgeving. Groene (recreatie)gebieden moeten zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden. Het agrarisch gebied houden we open en maken we waar mogelijk meer toegankelijk voor de inwoners.

De Houtrakpolder blijft groen. Er komt meer aandacht voor afvalscheiding en tegengaan van zwerfvuil. Hiermee willen we minimaal de landelijke doelstellingen halen.

Foto: Margo Oosterveen