GroenLinks Haarlemmermeer is blij met het besluit van de provincie Noord-Holland om niet door te gaan met het project Duinpolderweg.

Tientallen jaren geleden werd er al over gesproken. Een nieuwe West-Oost verbinding vanuit de bollenstreek, over de Ringvaart naar de A4. De Duinpolderweg. Dit zou de verkeershinder in met name de dorpen net over de Ringvaart moeten verminderen.

Afgelopen woensdag 25 maart heeft de Provincie Noord Holland in de stuurgroep Duinpolderweg laten weten niet door te willen gaan met het project en alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer te willen verbreden. De rest van de beoogde Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208) in Hillegom, inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse worden niet uitgevoerd. Dit is goed nieuws voor Haarlemmermeer. Er is nu eindelijk duidelijkheid voor onze inwoners in met name Zwaanshoek die hun leefomgeving drastisch zouden gaan zien veranderen door de aanleg van de Duinpolderweg, die er lange tijd ‘hoe dan ook’ leek te moeten komen.

“GroenLinks heeft altijd nut en noodzaak van deze oplossing sterk betwijfeld en we hebben altijd stelling genomen tegen de Duinpolderweg. Tussen de eerste gedachten over de Duinpolderweg en de huidige tijd is er veel veranderd. We moeten niet meer (alleen) denken in asfalt voor de auto maar in duurzame oplossingen zoals (hoogwaardig) openbaar vervoer en de (elektrische) fiets. We zijn er blij mee dat ook Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland dat uitgangspunt nu nogmaals onderstreept” zegt onze woordvoerder Mobiliteit Piet Schouten.

We blijven natuurlijk kritisch kijken naar de uitvoering van de verbreding van de Bennebroekerweg. Daarnaast moet er worden doorgepakt met echte en eigentijdse oplossingen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek.