Afgelopen donderdag 27 augustus spraken we in de Raad over het raadsvoorstel “Duinpolderweg Plan B”.

We spreken veel over bereikbaarheid maar het gaat wat GroenLinks betreft als eerste om de leefbaarheid. De leefbaarheid van de kernen aan de westzijde van de polder, Beinsdorp, Zwaanshoek en Lisserbroek staat erg onder druk. Daar gaat het te weinig over. Bouwen, bouwen, bouwen en het daarbij behorende mobiliteitsvraagstuk, maar vergeten we niet de huidige bewoners?

Er wordt lang om de hete brei heen gedraaid. Er wordt gedacht over allerlei maatregelen die wat GroenLinks betreft geen zoden aan de dijk zetten. Spitsverbod, eenrichtingsverkeer en een vrachtverbod op de bruggen, verlagen maximumsnelheid in de dorpen, herinrichten van de straten, nieuwe fietsbruggen over de Ringvaart, Park & Ride hubs buiten de dorpen, toeritdosering, enzovoort.

We willen vooral onze buren niet tegen ons in het harnas jagen. We spreken niet alleen over draagvlak binnen Haarlemmermeer maar ook over draagvlak bij onze buren. Waarom die fluwelen handschoentjes? Onze buren zijn niet zo voorzichtig. Wij kregen van onze buren de middenvariant door onze …. geduwd en alleen dank zij de provincie Noord Holland is dat niet doorgegaan. We moeten ons wel blijven afvragen waar wij het als Raad voor doen, waar wij voor zitten. Voor onze eigen inwoners, toch?

Wat GroenLinks betreft, en dit gaat echt helpen, mag er een grote dikke paal midden op de Hillegommerbrug en de Lisserbrug worden gezet die alleen wijkt voor de taxi, het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Alle onderzoeken ten spijt, het blijft aanmodderen als we niet een grote degelijk stap maken.

Bewoners kunnen lopend, op de fiets, e-fiets, speed-pedelec, bakfiets, scooter of paard naar de overkant. Doorgaand verkeer van en naar de bollenstreek en de A4 heeft niets te zoeken op een route door de dorpen. Doorgaand vrachtverkeer heeft daar helemaal niets te zoeken. Als je op de ene oever van de Ringvaart woont en je werkt aan de andere oever en je wil met de auto de Ringvaart over dan zoek je je weg via de N207, de Elsbroekerbrug of de N201, de Cruquiusbrug. En even kort door de bocht; een fileprobleem aan de overkant van de Ringvaart is niet een probleem van Haarlemmermeer.

Er zijn nogal wat knelpunten in Haarlemmermeer. De auto staat meer en meer in de file. We kunnen hiervoor asfalt gaan aanleggen om de auto te faciliteren maar dat is dweilen met de kraan open. Het is de bedoeling dat er 20.000 woningen in Haarlemmermeer gebouwd gaan worden. Als we voor wat betreft de mobiliteit alleen maar denken aan asfalt voor de auto dan hebben we over 5 tot 10 jaar weer hetzelfde gesprek over knelpunten.

Waarom spreken we als we het over bereikbaarheid hebben vaak alleen maar over de auto? Het OV en langzame verkeer wordt soms wel genoemd maar in de uitwerking ijlen deze flink na. Waarom is dat toch? Waarom niet het OV en het langzame verkeer meenemen in de definitie bereikbaarheid. We zouden veel sneller moeten kunnen schakelen met de Vervoerregio en de aanbieder van het openbaar vervoer om het OV snel en goed in de nieuwbouwlocaties te krijgen. En om dan even door te pakken, willen we met alle geweld asfalt neerleggen dan is voor nu het doortrekken van de N205 naar Lisserbroek voldoende.