De Provincie Noord-Holland heeft gekozen heeft voor de zogenoemde ‘Middenvariant’ van de Duinpolderweg. De gemeente Haarlemmermeer had ingezet op de Zuidvariant. GroenLinks Haarlemmermeer is nooit een voorstander geweest van een Duinpolderweg.

Al jaren wordt nagedacht over het ontsluiten van de Bollenstreek. Een betere doorstroming van het verkeer tussen de Bollenstreek en A4 zou nodig zijn, ook vanwege de toekomstige woningbouwopgave aan de westelijke kant van Haarlemmermeer. GroenLinks heeft altijd vraagtekens gezet bij de cijfers die zijn gebruikt voor de onderbouwing van nut en noodzaak hiervan. Wat wel is aangetoond dat meer asfalt de groei van autoverkeer bevordert. En dat in onze polder een beetje rustige plek steeds lastiger te vinden in.
Ook is de Duinpolderweg een oplossing voor een probleem dat niet bestaat: bereikbaarheid van de kernen in het westen en de verkeersproblematiek is lokaal op te lossen. GroenLinks was en is van mening er veel meer gekeken moet worden naar een integrale oplossing, dus ook kijken naar fiets, snelfiets en OV. Zo’n oplossing is gericht op een verduurzaming van het vervoerssysteem, waarbij het ‘eerst-bewegen-dan-bouwen’-principe wordt toegepast. Daarbij wil GroenLinks zoveel mogelijk het karakteristieke landschap van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer behouden.

Het lijkt waarschijnlijk dat de Duinpolderweg er gaat komen maar de strijd is nog niet gestreden. De definitieve voorkeur is door de provincie vastgesteld, namelijk de ‘Middenvariant’. De gemeente had als voorkeur de zuidelijke variant en zal zich nu over de Middenvariant gaan buigen. GroenLinks zal ook hierbij goed de vinger aan de pols houden en ervoor waken dat de gemeente de belangen van onze inwoners in de westkant van de polder niet vergeet.