Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vier zetels!

Op 21 november was het zover: de dag waarop de inwoners van de toekomstige gemeente Haarlemmermeer hun stem konden uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. Tot onze blijdschap boekte GroenLinks winst: we gaan van drie naar vier zetels! We zijn van de zittende partijen de grote winnaar. En daarvoor willen we u graag bedanken!

Hartelijk dank aan de mensen die op ons hebben gestemd en daarmee hun vertrouwen in onze partij hebben uitgesproken. Met onze grotere fractie zullen we ons onvermoeibaar blijven inzetten om het GroenLinkse geluid in Haarlemmermeer te laten klinken.

Winnen doe je samen! Zoveel mensen hebben zich in de afgelopen anderhalf jaar ingezet voor GroenLinks in de aanloop naar de verkiezingen, dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.

Onder de regie van het bestuur werden er belangrijke stappen gezet. De kandidatencommissie, zes man en vrouw sterk, ging aan de slag, en stelde een indrukwekkende lijst kandidaten op. Het gedegen en progressieve verkiezingsprogramma kwam tot stand na een enthousiast inspraaktraject met leden en niet-leden.

 

De campagnecommissie regelde alles van het bestellen van de groene jasjes tot aan de ‘huis-aan-huiscampagne’. Acht keer maar liefst werd er ‘huis-aan-huis’ gelopen, de laatste keer zelfs met 60 personen, waaronder Bram van Ojik, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Zita Pels, lijsttrekker voor GroenLinks voor de Provinciale Staten verkiezingen van maart 2019, en heel veel andere GroenLinksers van binnen en buiten de gemeente.

Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid, was aanwezig bij het debat dat we organiseerden over Schiphol.

We organiseerden een avond over de Duinpolderweg samen met de GroenLinksfracties van Hillegom en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

We gingen op bezoek bij de Joury school, de openbare basisschool in Graan voor Visch en waren onder de indruk. De school is gestart door de uit Syrië afkomstige Hanaa Subeh. Samen met andere moeders van Syrische gezinnen in Haarlemmermeer begon ze de school.

Natuurlijk werd er gefietst, en wel door de Houtrakpolder en de Inlaagpolder in de huidige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. In samenwerking met stichting Historisch Halfweg maakten we kennis met de groene en cultuurhistorische schatten in dit gedeelte van de nieuwe gemeente.

De GroenLinks-kandidaten waren aanwezig bij de talloze verkiezingsdebatten en andere evenementen die georganiseerd werden door dorps- en wijkraden en organisaties als C-beta. Er waren maar liefst drie stemwijzers die inwoners konden invullen, nog een leuke klus die geklaard moest worden.

Op social media is GroenLinks Haarlemmermeer bijzonder actief, onze speciale dank gaat uit naar Marc van Gurp die zich onvermoeibaar inzet, en óók nog die prachtige infographics en andere beeldmateriaal maakt.

We zijn trots op en dankbaar voor deze campagne. Het was een geweldig leuke tijd waarin we intensief met elkaar zijn opgetrokken. Het resultaat is geweldig: een extra zetel in de gemeenteraad én een mooie opmaat naar de volgende verkiezingscampagne: die voor de Provinciale Verkiezingen van 20 maar 2019!