Wat ging er mis op Schiphol? GroenLinks en D66 Haarlemmermeer willen evaluatie Protestival

Afgelopen weekend vond het Protestival plaats, dat werd georganiseerd door Greenpeace op luchthaven Schiphol. Met deze vreedzame actie wilde Greenpeace aandacht vragen voor de klimaatcrisis en de relatie met (de groeiplannen van) de luchtvaart.

GroenLinks Haarlemmermeer onderschrijft volledig wat Greenpeace duidelijk wilde maken met deze demonstratie, namelijk dat ook de Schiphol Group met een klimaatplan moet komen, haar verantwoordelijkheid moet nemen in de klimaatcrisis en deze verantwoordelijkheid moet omzetten in daden. Deze boodschap heeft onze fractie dan ook (wederom) overgebracht aan Dick Benschop (Schiphol), Pieter Cornelisse (KLM) en Michiel van Dorst (LVNL), tijdens het werkbezoek dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer recent aan de luchthaven bracht.

Voor onze gemeente, en in het bijzonder voor onze burgemeester, was het Protestival op de luchthaven een bijzonder dossier. Onze burgemeester is immers eindverantwoordelijk als het gaat om de veiligheid in onze gemeente, en dus ook op de luchthaven Schiphol. In die rol heeft de burgemeester haar eigen verantwoordelijkheid en daar wil GroenLinks Haarlemmermeer niet in treden. Wel willen wij graag dat er nu, na afloop, een evaluatie komt van het verloop van deze demonstratie op Schiphol, met als doel publieke verantwoording, en wellicht een heroverweging op bepaalde punten voor toekomstige publieksacties op de luchthaven Schiphol. GroenLinks Haarlemmermeer stelde daarom, samen met D66 Haarlemmermeer, schriftelijke vragen over de gang van zaken op het Protestival en in het bijzonder over het noodbevel en het ‘bestuurlijk verplaatsen’.

Download de vragen hieronder.

 

Update december 2019

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019, vlak voor het kerstreces, heeft onze fractie een ludieke motie ingediend, de motie Malieplaza. Daarin de oproep aan onze burgemeester om in gesprek te gaan met Schiphol over het faciliteren van demonstraties, ontmoetingen en (muzikale) uitingen op Schiphol Plaza. We hebben daarbij gesuggereerd dat de NS een stationspiano zou aanleveren om de (kerst/protest)liederen te begeleiden.

Wat we éigenlijk wilden zeggen? Onze kerstboodschap: ‘Als angst gaat regeren, krijgen we een heel nare samenleving.’

In dit krantenbericht lees je over hoe onze motie werd ontvangen in de gemeenteraad.

 

Update januari 2020

Inmiddels hebben wij de antwoorden op onze vragen ontvangen van het college van B & W. Daaruit blijkt dat er een evaluatie plaats zal vinden, in de zogenaamde driehoek, dus tussen de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat de gemeenteraad geen afschrift zal ontvangen van deze evaluatie. In antwoord op onze vragen over de zogenaamde proportionaliteit van de genomen maatregelen is het antwoord dat de burgemeester van mening is dat de situatie de genomen maatregelen rechtvaardigt.

Ook was op het moment van beantwoording nog geen aangifte gedaan tegen de gemeente Haarlemmermeer in verband met het noodbevel en het ‘bestuurlijk verplaatsen’ van demonstranten.

Inmiddels is bekend geworden dat Greenpeace op 24 januari een klacht heeft ingediend hierover bij de gemeente Haarlemmermeer. Via deze link kun je hier meer over lezen en de klacht van Greenpeace lezen.

GroenLinks Haarlemmermeer maakt zich grote zorgen over de wijze waarop in ons land wordt omgegaan met het demonstratierecht als het gaat om klimaatdemonstraties. We wachten daarom met veel belangstelling af wat de reactie van de gemeente Haarlemmermeer is op de klacht van Greenpeace. Uiteraard houden we u op de hoogte.