School is een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen. Goed onderwijs is van groot belang om kinderen de kans te geven hun talenten te benutten.

Niet alle kinderen in onze gemeente hebben vanaf de geboorte gelijke kansen. Als gemeente willen we daarom zorgen voor zo groot mogelijke kansengelijkheid in en om het onderwijs. Dit doen we door te zorgen dat kinderen kunnen meedoen aan voorschoolse educatie, aan sport en aan cultuur.

We investeren in ruimhartig armoedebeleid en in toegankelijke zorg. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen naar dezelfde (buurt)school kunnen gaan en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.

GroenLinks wil dat er in onze gemeente extra ‘Samen naar School’-klassen komen.