Rond Schiphol zijn de concentraties ultrafijnstof verhoogd als gevolg van de luchtvaart. Dat zijn ook de uitkomsten van het aanvullende verkennende onderzoek in opdracht van het RIVM die op 30 september jongstleden zijn gepubliceerd.

Eind 2014 trok de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad bij het college aan de bel naar aanleiding van een onderzoek van kennisinstituut TNO naar ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. De vraag was of er ook risico is voor omwonenden van de luchthaven in Haarlemmermeer. GroenLinks drong aan op vervolgonderzoek door de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Elzakelay wilde echter eerst de uitkomsten van de regionale en de landelijke vervolgonderzoeken afwachten. Hij is van mening dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend, maar uit de meetgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt nu toch duidelijk naar voren dat er een extra bijdrage is, afkomstig van het vliegverkeer rond Schiphol en de activiteiten op de luchthaven. De wetenschappelijk kennis over de gezondheidsrisico’s is nog beperkt, maar in het algemeen wordt aangenomen dat ultrafijnstof schadelijk is. GroenLinks is van mening dat de gemeente Haarlemmermer hier ook zelf uit voorzorg een verantwoordelijkheid naar de inwoners toe heeft en zal dus blijven aandringen op aanvullend onderzoek en monitoring van gezondheidseffecten als gevolg van de blootstelling aan ultrafijnstof.

Lees hier het artikel van Milieudefensie.
Lees hier het rapport van de RIVM.