Al sinds eind 2014 vraagt de fractie van GroenLinks aandacht voor de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Onze fractie was erbij toen er in februari 2018 een meetopstelling voor ultrafijnstof (zie foto) stond langs de Hoofdvaart in Hoofddorp, net als GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger.

En afgelopen donderdag, tijdens de Algemene Beschouwingen, was het zover: het RIVM kwam met de eerste onderzoeksresultaten naar de relatie tussen ultrafijnstof en gezondheid, en helaas is die relatie er. ‘De drie uitgevoerde studies laten een samenhangend beeld zien waaruit blijkt dat kortdurende verhogingen van UFP afkomstig van vliegverkeer de luchtwegen en de long- en hartfunctie in negatieve zin kan beïnvloeden.’

Peter Boerman stelde meteen in het debat vragen aan onze collega’s in de raad. Maaike Ballieux stelde vandaag schriftelijke vragen. Download de vragen hieronder.

We houden u op de hoogte.