Luchthavenindelingbesluit bijlage 3 Beperking Bebouwing

Wonen en vliegen

Het laatste woord over Schiphol is voorlopig nog niet gesproken. En afgelopen donderdag hebben we er dan eindelijk over kunnen praten in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Over ‘de stand van zaken van het luchthavendossier’. Het gaat namelijk niet goed met het wonen. En dat komt door het vliegen.

Allerlei zaken in Haarlemmermeer, waaronder woningbouw, worden door de aanwezigheid van Schiphol bemoeilijkt. Terwijl de woningnood heel hoog is. Woningen bouwen dichtbij de luchthaven is aan allerlei regels gebonden vanwege de risico’s op vliegtuigongevallen en de overlast die het vliegen veroorzaakt. De minister heeft nieuwe afspraken met de colleges van de Schipholgemeenten uit de regio gemaakt waardoor er per 1 januari 2018 een wijziging is doorgevoerd in het Luchthavenindelingsbesluit: onder bepaalde voorwaarden mogen er wel dichter in de buurt van Schiphol woningen worden gebouwd. En daar wringt hem de schoen, want de gemeenten moeten hard kunnen maken dat zij de veiligheid en gezondheid, in relatie tot geluidshinder, van hun inwoners kunnen blijven garanderen. Bovendien is het een voorwaarde dat de luchthavensector gevrijwaard wordt van claims bij ongevallen en door overlast. Wethouder Elzakelay denkt dat hij dit kan ondervangen door in de koopcontracten van de nieuwbouwhuizen die bij Schiphol gebouwd gaan worden een verklaring te laten opnemen dat de koper er zich van bewust is dat er sprake van overlast zal zijn. Ook bij doorverkoop moet de koper een dergelijk contract ondertekenen, dat is het zogenoemde kettingbeding, waardoor de luchthaven sector gevrijwaard kan blijven van claims. Binnenkort komt de wethouder met een voorstel naar de gemeenteraad. Als de gemeente een dergelijke beleidsregel gaat vaststellen is het eigenlijk afschuiven van de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft om zijn bewoners deugdelijk te informeren. GroenLinks is tegen het invoeren van een dergelijke beleidsregel. De gemeenten Aalsmeer en Kaag en Braassem hebben er in ieder geval niet voor gekozen en hun eigen verantwoordelijkheid gepakt.

Schiphol zit ondertussen met de handen in het haar. Het Aldersakkoord bepaalt dat groei boven 500.000 vliegbewegingen tot 2021 uitgesloten is en uitwijken met passagiersvluchten naar de luchthaven in Lelystad is opgeschort. Dus ligt er de komende jaren een stevige uitdaging voor de nieuwe directeur van Schiphol. Als hij wil inzetten op toekomstbestendigheid van de luchthaven dan zal hij beter zijn best moeten doen dan zijn recente voorgangers. Dan moet hij niet inzetten op meer vluchten, maar op innovatie, het terugdringen van grondgeluid en de uitstoot van ultrafijnstof, het leefbaar maken en houden van de directe omgeving van Schiphol.

Nicole Mulder werkt als interimmanager en verandermanager, en is daarnaast fractievoorzitter GroenLinks in de gemeente Haarlemmermeer