Bijvoorbeeld door huizen geen verdienmodel te laten zijn voor beleggers en pandjesbazen. We zetten daarom in op een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, zodat koophuizen in de eerste plaats beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.

Ook zetten we in op voldoende (sociale) huurwoningen, ook voor mensen die vanwege een beperking speciale eisen aan hun woning en/of woonomgeving moeten stellen.

Zowel in de grote als kleine kernen is dringend behoefte aan kleinere en vooral betaalbare woningen voor starters en mensen die kleiner willen gaan wonen. Als gemeente moeten we openstaan voor alle initiatieven op dat terrein. 

Foto: Kees van der Veer